Digitaal

Senioren steeds actiever op sociale media

Senioren maken actiever gebruik van sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In de afgelopen jaren zijn 65-plussers veel meer gebruik gaan maken van sociale netwerken.

Het gebruiksgemak van tablet en smartphone wordt steeds vaker onderkend door senioren. Het wordt door velen gezien als een laagdrempelige manier om contact te houden met familie en vrienden. Internet kan een hulpmiddel zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet in een sociaal isolement terecht komen. Daarnaast is het ook een goede manier om de contacten in je directe leefomgeving, zoals je buurt, aan te halen. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan een buurt Whatsapp-groep zijn senioren van grote waarde voor de veiligheid in hun eigen buurt of wijk.

Tabletcoaches

KBO-PCOB heeft in de afgelopen jaren meer dan honderd tabletcoaches opgeleid met als doel om senioren digivaardiger te maken. Zij leren senioren de weg kennen op het wereldwijde web. Dit is nodig omdat de maatschappij steeds digitaler ingericht wordt. Er zijn helaas nog steeds 1,2 miljoen senioren die nog geen gebruik maken van het internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen. Daarom pleit KBO-PCOB er al jaren voor om ook de traditionele communicatievormen in ere te houden. Het is van groot belang dat zaken zoals acceptgiro’s en de blauwe envelop in stand gehouden worden. Het is belangrijk dat ook de groep mensen die niet mee willen of kunnen doen toch bediend worden door de overheid.

Beschikbare Tabletcoaches voor instructie I-pad

Wilfried Staelens (Zeeuws Vlaanderen)
Schoolstraat 12
4529 GM Eede
telefoon  0117 491786
e-mail   wstaelens@gmail.com  

Walter Adrianow (Noord & Midden Zeeland)
Hallsteinhof 6
4463 GN Goes
telefoon  0113 212218 
e-mail  waadrianow@zeelandnet.nl 


DigiD voorlichting

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten.

Bijvoorbeeld voor het aanvragen van zorgtoeslag of het aanvragen van een nieuw paspoort.
Wilt u mensen die nog geen ervaring met DigiD hebben ondersteunen vanuit uw eigen kennis en ervaring? Vooral ouderen ervaren een drempel in het gebruik van de digitale overheidsdiensten. Veel mensen hebben zelfs nog geen toegang tot deze digitale dienstverlening. Uit recent gehouden KBO-onderzoek blijkt zelfs dat ruim 600.000 senioren nog niet op internet zitten maar zich wel de vaardigheden eigen willen maken. 

Toch doet de overheid onder het motto “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet” een groot beroep op de digitale zelfredzaamheid van de burger. En dus ook in het gebruik van DigiD.

De rol van DigiD-voorlichter 

De DigiD-voorlichter heeft een belangrijke rol tijdens één of meer lokale bijeenkomsten. Hij gaat een groep mensen toelichting geven over het gebruik van DigiD. Hij neemt twijfels weg en motiveert de deelnemers om zelf met hun DigiD aan de slag te gaan. Hij gaat geen directe hulp verlenen tijdens het aanvragen van een DigiD of een online overheidsdienst. Als DigiD-voorlichter presenteert hij, geeft toelichting en beantwoordt vragen tijdens de bijeenkomsten.

De DigiD-voorlichter heeft:

  • zelf (ruime) ervaring heeft met het gebruik van DigiD;
  • enige ervaring heeft in het presenteren voor een groep mensen;
  • een positieve houding heeft;
  • anderen kan enthousiasmeren en stimuleren;
  • bereid bent om voorlichting over DigiD te geven.

Meer weten? Nodig één van de voorlichters in Zeeland uit voor uw afdeling/kring bijeenkomst. Onderstaande voorlichters zijn opgeleid.

Dhr

L.J.A.


Vermeulen

4381 EN

Vlissingen

0627556374

lvermeulen@zeelandnet.nl

Dhr

Peter


Vrancken

4386 EC

Vlissingen

0118479787

P.vrancken@online.nl

Dhr

W.J.


Copper

4462 JS

Goes

0623233754

wiljaco@hetnet.nl

Dhr

W.A.


Adrianow

4463 GN

Goes

0113212218

waadrianow@zeelandnet.nl

Dhr

W.R.E.J.


Staelens

4529 GM

Eede

0117491786

wilst@zeelandnet.nl

Dhr

W.

van

Acker

4561GE

Hulst

0114315550

wacker@zeelandnet.nl

Dhr

A. E.


de Haas

4561LW

Hulst

0621694912

arendericdehaas@hotmail.com