Nieuws

De volgende stap in de toekomst van KBO-Zeeland

Op 19 september 2023 is te Sluiskil een AV gehouden en werd er door het algemeen bestuur belangrijke informatie verstrekt over de ontwikkelingen bij de landelijke KBO en de consequenties daarvan voor KBO-Zeeland.
De voorzitter Lilianne van der Ha wees op het vele werk dat er is gedaan, maar dat ook nog gaat komen. 

Daarna volgde een PowerPointpresentatie door Theo Snel aan de hand waarvan hij uitlegde dat het samengaan met KBO-Brabant de enige redelijke optie (b)lijkt. Hij lichtte verder toe wat er wel en niet gaat wijzigen, hoe de organisatiestructuur eruit gaat zien en welke stappen nog moeten worden genomen in het proces.
Met ingang van 1 januari 2024 zal de landelijke Unie KBO ophouden te bestaan evenals KBO-Zeeland in de huidige hoedanigheid.
Ondertussen heeft het huidige bestuur van KBO-Zeeland constructief onderhandeld met KBO-Brabant. Het bestuur stelt de afdelingsbesturen en alle leden van de afdelingen voor om unaniem akkoord te gaan met het advies voor aansluiting bij KBO-Brabant, waarbij KBO-Zeeland dan het 5e gewest van KBO-Brabant wordt. KBO-Brabant vormt met KBO-Limburg, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland en andere partners de overkoepelende organisatie Senioren Netwerk Nederland. 

Op 14 november 2023 is in de Algemene ledenvergadering is besloten dat de KBO-afdelingen hun mandaat
geven voor aansluiting bij KBO-Brabant en akkoord gaan met alle nog verder te ondernemen stappen. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met de door het bestuur genomen stappen en wensen het bestuur alle succes toe met de verdere besluiten die moeten worden genomen om de belangen te behartigen voor de ruim 5000 leden die KBO-Zeeland heeft.

BRON; Jan van den Boom.


De toekomst van KBO-Zeeland

Beste KBO-mensen,

Tijdens de Algemene Vergadering van 25 april, heeft het bestuur de opdracht meegekre-gen om “de toekomst van KBO-Zeeland” te onderzoeken.
In de Algemene Bestuursvergadering van 27 juni 2023 is besloten om jullie van de voortgang hierin op de hoogte te stellen.
Wij hebben nu pro forma het lidmaatschap aan de Unie KBO opgezegd.
Uiteraard blijven we de ontwikkelingen binnen de Unie volgen. Verder is KBO-Zeeland volop in gesprek met KBO-Brabant om te onderzoeken of aansluiting wenselijk zou kunnen zijn.
Op 19 september 2023 willen we jullie op een extra Algemene Vergadering graag bijpraten over de ontwikkelingen. Hoe verder te gaan? Tijdens de Algemene Vergadering van 14 november zullen hierover besluiten moeten worden genomen.

Lilianne van der Ha,
voorzitter KBO-Zeeland


Seniorenorganisaties in de gemeente Terneuzen slaan handen ineen.

De seniorenorganisaties van KBO, PCOB en SVK hebben besloten om vanaf 1 juni hun krachten op het gebied van belangenbehartiging te bundelen.  SVK heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband van KBO en PCOB die in 2017 al zijn gestart met het onder de aandacht brengen van de belangen van senioren. In eerste instantie waren deze inspanningen, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, uitsluitend gericht op de lokale politiek. In een later stadium werden ook contacten gelegd met openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, onder meer met aan Z en ZorgSaam.
Met een bevolkingsaandeel van 25% 65-plussers vormen senioren een belangrijke bevolkingscategorie in de gemeente Terneuzen. Met hun gezamenlijke inspanningen willen de drie organisaties bewerkstelligen dat er op het gebied van senioren welzijn niet slechts over, maar ook met senioren wordt gesproken.
Belangrijke thema’s in het overleg met lokale politiek, openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties zijn o.a. zorg en welzijn, huisvesting, mobiliteit en digitalisering. Doel van de gemeenschappelijke inzet is van Terneuzen een seniorvriendelijke gemeente te maken.
De drie samenwerkende organisaties behouden hun autonomie.
Voor inlichtingen: Frans Tollenaar, 0115-612914/06-22243887

Reizen in 2023 met je betaalpas

Contactloos betalen in het openbaar vervoer (OV)

U kent contactloos betalen wellicht al van het afrekenen in een winkel. 
Met ‘reizen met je betaalpas’ hebt u geen OV-chipkaart meer nodig, maar checkt u in en uit met uw bankpas, credit-card, mobiel of smartwatch.
Aan het eind van de dag worden de reiskosten afgeschreven van uw bankrekening. Op deze manier uw reis betalen is prettig en handig voor mensen die niet zo vaak met de trein reizen. Hierbij heb je geen los kaartje, abonne-ment of OV- chipkaart nodig.
Alle andere manieren van betalen voor een reis blijven overigens gewoon bestaan.
BRON EN FOTO’S: NS.
Meer informatie: https://www.ns.nl/reisinformatie/inchecken-uitchecken/betaalpas


Bespaartips

In deze gekke tijden speelt het thema ‘besparen’ bij ons allemaal. Korter douchen, lagere temperatuur in huis en zonnepanelen zijn natuurlijk bekende oplossingen.
Maar wat kunt u nog meer doen? Dat is heel wat. Enkele originele tips leest u hieronder. Misschien zijn ze niet allemaal bruikbaar voor u, maar ziet een of meer tips die u wel kunt gebruiken en realiseren.

  • Kook met een stoomkoker. Dit kost iets meer tijd, maar is energiezuinig. Bovendien behoudt de groente veel meer smaak!
  • Zet de Comfort-stand van uw CV-ketel uit. Als er geen warmte wordt gevraagd brandt de ketel ook niet. Het duurt wel ietsje langer voordat er warm water uit de kraan komt. Maar het scheelt veel gas. In de stand eco brandt de ketel af en toe nog op momenten dat hij verwacht dat er een vraag naar warm water zal zijn.
  • Houd de warmte binnenshuis door tochtstrips te plakken en de gordijnen dicht te doen als het koud is. Via de ramen ontsnapt veel warmte. Maar let wel op dat ze niet voor een radiator hangen. Dan blijft de warme lucht juist achter de gordijnen hangen.
  • Ontlucht uw verwarming. Zo worden ze sneller warm en bespaart u gas. Bovendien bent u van dat getik af. Dit kunt u gemakkelijk zelf doen met een ontluchtingssleutel.
  • Vervang uw (spaar)lampen door LED-lampen die op bepaalde momenten uit en aan gaan. Deze zijn tegenwoordig al een stuk warmer en gezelliger.
  • Haal apparaten uit het stopcontact als u ze niet gebruikt. Veel apparaten gebruiken ook stroom als ze uitstaan. Denk aan uw magnetron, wasdroger of oven.
  • Doe de afwas met kouder en minder water. Dit duurt vaak wel langer maar hiermee bespaart u water en energie.
  • Verbruik minder gas met behulp van een warmtepomp. Zo’n warmtepomp verzamelt warmte buiten uw huis en geeft dit binnen je huis af. Er zijn verschillende soorten pompen, onderzoek welke bij uw huis past.


Wat te doen met een telefoontje door een onbekend, buitenlands nummer?

19-08-2021
De telefoon gaat en er verschijnt een onbekend nummer uit het buitenland, zoals Algerije of Tunesië. Wat kun je dan het beste doen en vooral, wat niet?
Criminelen proberen via allerlei digitale wegen toe te slaan. Ze verzinnen telkens nieuwe, frauduleuze trucs. Zo is er vrijwel wekelijks een nieuwe nepmail in omloop.

Telefonische fraude

Er zijn ook criminele bellers actief. Vaak bellen zij vanuit landen buiten Europa. Je ontvangt een gemiste oproep van een telefoonnummer dat je niet kent, waardoor je toch benieuwd bent wie er gebeld heeft. Bel je terug, dan hoor je een bandje of alleen een kiestoon, maar zonder dat je het door hebt lopen de kosten dan al flink op. Deze manier van fraude via buitenlandse telefoonnummers wordt ook wel 'Wangiri fraude' genoemd.

Het advies

Allereerst is het natuurlijk verstandig om niet op te nemen en niet terug te bellen als u een onbekende, buitenlandse oproep krijgt. Het is verstandig om het nummer even op te zoeken in Google. Misschien ziet u meer klachten voorbijkomen of staat het nummer al bekend als frauduleus. Als dit het geval is, dan kunt u het nummer blokkeren en uw provider informeren. Providers kunnen een buitenlands nummer van criminelen voor al haar gebruikers blokkeren. Meer over het stoppen van ongewenste telefoontjes >>

Slachtoffer, wat nu?

Als u een hoge rekening heeft ontvangen door deze criminele truc, moet u contact opnemen met uw provider. Die moet namelijk kunnen bewijzen dat u daadwerkelijk gebeld heeft. U kunt, als u er niet uitkomt, uiteraard ook naar de geschillencommissie of de rechter stappen. U heeft als consument rechten, dus het advies is: laat het er in geen geval zomaar bij zitten.