Nieuws

 

Workshop vernieuwing website

07-10-2021
Op 30 september organiseerde de commissie Kaderbeleid van KBO Zeeland een workshop voor vertegenwoordigers van de KBO-afdelingen uit Zeeland. De bijeenkomst vond plaats in ’t Meulengat in Sluiskil en werd gepresenteerd door de werkgroep website KBO-Zeeland, bestaande uit de heren Theo Snel (contactpersoon tussen de werkgroep en de besturen van KBO Zeeland en de Unie KBO), Jan van den Boom (webredacteur) en Rob van den Bosch (webmaster).

Bijna 20 deelnemers konden worden verwelkomd door de voorzitter van de commissie Kaderbeleid, de heer Gerard Janssen. 

Lees hier verder >>


Bezoek KBO-Limburg aan Neeltje Jans

07-10-2021

“Geweldig, wat een fantastische dag, en dat jullie dat zo maar voor ons doen! Dank jullie wel”

Zo klonk het maandag 27 september jl. aan het einde van de dag dat de door de wateroverlast van half juli gedupeerde Limburgers, op uitnodiging van KBO-Zeeland Neeltje Jans bezochten.

Om 11.00 stond het ontvangstcomité (Wim Jansen, Lilianne van der Ha, Marijke Jongmans, Ruud Louwes, John Jansen en Riek van Zeventer) klaar bij de ingang van Deltapark Neeltje Jans om de 52 Limburgers uit Valkenburg aan de Geul, Berg en Terblijt, Geulle en Meerssen, en een delegatie van het bestuur van KBO-Limburg, te ontvangen. De bus arriveerde keurig op tijd en na de lange reis smaakte de koffie met bolus danook goed.
Tijdens dit rustmoment sprak Wim Jansen een welkomstwoordje uit, waarin hij aangaf dat de wateroverlast in Zuid Limburg ons Zeeuwen geroerd heeft, omdat we hier in Zeeland de watersnood van 1953 nog lang niet vergeten zijn. Het KBO-motto “omzien naar elkaar” was aanleiding om dit gebaar te maken en deze dag te organiseren.

Lees hier verder >>


Dagelijks Bestuur KBO Zeeland vergaderde op 4 oktober jl.

07-10-2021

Vicevoorzitter Lilianne van der Ha-Van Vlierberghe ontving de DB leden als trotse gastvrouw in het nieuwe woonhuis. Hierbij een samenvatting van de besproken onderwerpen ter informatie.
De resultaten van de Ledenvergadering Unie KBO, d.d. 23 september jl. werden gedeeld en er zijn afspraken gemaakt over de hantering van de modelstatuten voor KBO-Zeeland en de KBO-afdelingen in Zeeland. Tevens is de geringe voortgang m.b.t. het beschikbaar komen van een part time beroepskracht besproken. Het overleg over het weer op gang brengen van de samenwerking met PCOB op provinciaal niveau is voorbereid.
Tevens is de uitvoering van de Inspiratietoer van het Verenigingsbureau KBO-PCOB aan de orde geweest. Op 18 november a.s. zal de betreffende bijeenkomst plaats vinden in De Stenge in Heinkenszand. Tijden: vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur.
Ook de uitvoering van het marketingplan door het Verenigingsbureau heeft de aandacht gehad.
De vergadering heeft het bezoek door de Limburgse KBO-leden geëvalueerd. Tot heden is voor deze geslaagde activiteit ruim € 800,00 ontvangen van sponsors, nl. afdelingen en persoonlijke bijdragen.
De workshop over de nieuwe website, zowel voor KBO-Zeeland als voor de afdelingen, d.d. 30 september, is goed bezocht. Het DB zal voor de nieuwe opzet van de site aandacht vragen tijdens de AV van 9 november as.
Vervolgens zijn de Kringvergaderingen die op 11 en 12 oktober zijn gepland, inhoudelijk voorbereid en in samenhang daarmee, ook de agenda voor de AV.

Tenslotte zijn er werkafspraken gemaakt over het ontwerpen van het werkplan 2022 voor KBO Zeeland.

Bron: Wim Jansen


Algemeen bestuursvergadering KBO Zeeland

Het Algemeen Bestuur van KBO Zeeland bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de vertegenwoordigers van de 4 kringen. Op 14 september j.l. kwam het algemeen bestuur ter vergadering bijeen, daarbij waren ook de werkgroep PR en Communicatie en de commissie Ontwikkeling en Ontspanning aanwezig.
Klik hier voor een beknopt verslag van de vergadering >>


Het coronatoegangsbewijs

Iedereen heeft vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te komen in onder meer de horeca (behalve buiten op het terras), de bioscoop, het theater of muziekcentrum. Zo'n bewijs is niet nodig in het openbaar vervoer en overheidsinstellingen; daar blijft een mondkapje verplicht.
Coronatoegangsbewijs, coronapas, vaccinatiebewijs: wat betekent dat allemaal?
Deze termen worden door elkaar gebruikt, maar in alle gevallen bedoelt men hetzelfde. Het bewijs geeft aan dat iemand aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • hij/zij is 14 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd;
  • heeft een negatieve PCR-test of antigeentest die niet ouder is dan 24 uur. Voorlopig zijn de tests gratis;
  • heeft een herstelbewijs (na doormaken van een besmetting met Covid-19) dat niet  ouder is dan zes maanden.

Het vaccinatiebewijs op papier is een jaar geldig; daarna moet het opnieuw aangevraagd worden.
Het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app heeft geen einddatum.

Lees hier verder >>

Coronatoegangsbewijs niet nodig voor activiteiten afdelingen

Per 25 september zijn gewijzigde coronamaatregelen van kracht. De 1,5 meter afstand verdwijnt, net als het maximum aantal personen dat bij elkaar mag komen. Dat is goed nieuws voor de activiteiten van de afdelingen! Ook zijn alle evenementen weer toegestaan, wat betekent dat het verenigingsleven weer volop van start kan. Overige basisregels blijven gehandhaafd – handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en ventilatie van binnenruimten.

Lees verder >>


Landelijk met uw afdeling in het zonnetje tijdens de Nationale Thuisbingo

Wilt u met uw afdeling landelijk in het zonnetje staan? Doe dan nu op een gemakkelijke manier mee aan De Nationale Thuisbingo. U biedt de leden op deze manier een laagdrempelige wekelijkse activiteit aan, in de veiligheid van hun eigen omgeving vanachter hun eigen laptop/pc/tablet.

Ook bestaat de mogelijkheid gebeld te worden door een vrijwilliger van KBO-PCOB, voor een gezellig praatje. Leden die meedoen aan de Thuisbingo en zo’n gesprekje willen, klikken hiervoor op de ‘Bel me-knop’ op het scherm.

Het enige wat u hoeft te doen is uw afdeling aanmelden bij de projectleider (Saskia van Veen). Lees hier verder hoe dat eenvoudig kan.

Activiteiten weer opstarten

Hoe kunnen Afdelingen weer opstarten met activiteiten?

Hierbij wat praktische tips

Wij krijgen vragen binnen van Afdelingen die willen weten hoe zij het beste weer kunnen beginnen met het organiseren van activiteiten. Wij hebben de nodige websitepagina’s van met name de rijksoverheid bekeken en hebben daaruit de volgende conclusies getrokken.
Activiteiten organiseren kan eigenlijk op twee manieren, nl. met een CoronaCheck-app of van tevoren een gezondheidscheck. 

Lees hier verder.

Valse e-mails namens het 'CJIB' in omloop:

Openstaande schuld van € 750,00

met kenmerk BNL-924375'

21-08-2021
Er zijn spookfacturen namens het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in omloop. Je zou een openstaande schuld van 750 euro hebben onder kenmerk BNL-924375. Betaal je niet voor 19 augustus? Dan komt de gerechtsdeurwaarder even langs. Klanten van twaalf banken zijn doelwit van deze oplichters, maar hoe kun je deze valse mail herkennen?

Lees verder in dit document >>

Wat te doen met een telefoontje door een onbekend, buitenlands nummer?

19-08-2021
De telefoon gaat en er verschijnt een onbekend nummer uit het buitenland, zoals Algerije of Tunesië. Wat kun je dan het beste doen en vooral, wat niet?
Criminelen proberen via allerlei digitale wegen toe te slaan. Ze verzinnen telkens nieuwe, frauduleuze trucs. Zo is er vrijwel wekelijks een nieuwe nepmail in omloop.

Telefonische fraude

Er zijn ook criminele bellers actief. Vaak bellen zij vanuit landen buiten Europa. Je ontvangt een gemiste oproep van een telefoonnummer dat je niet kent, waardoor je toch benieuwd bent wie er gebeld heeft. Bel je terug, dan hoor je een bandje of alleen een kiestoon, maar zonder dat je het door hebt lopen de kosten dan al flink op. Deze manier van fraude via buitenlandse telefoonnummers wordt ook wel 'Wangiri fraude' genoemd.

Het advies

Allereerst is het natuurlijk verstandig om niet op te nemen en niet terug te bellen als u een onbekende, buitenlandse oproep krijgt. Het is verstandig om het nummer even op te zoeken in Google. Misschien ziet u meer klachten voorbijkomen of staat het nummer al bekend als frauduleus. Als dit het geval is, dan kunt u het nummer blokkeren en uw provider informeren. Providers kunnen een buitenlands nummer van criminelen voor al haar gebruikers blokkeren. Meer over het stoppen van ongewenste telefoontjes >>

Slachtoffer, wat nu?

Als u een hoge rekening heeft ontvangen door deze criminele truc, moet u contact opnemen met uw provider. Die moet namelijk kunnen bewijzen dat u daadwerkelijk gebeld heeft. U kunt, als u er niet uitkomt, uiteraard ook naar de geschillencommissie of de rechter stappen. U heeft als consument rechten, dus het advies is: laat het er in geen geval zomaar bij zitten.

Lang leve onze leden! Dat vieren we met een groots prijzenfestival

Er zijn verschillende redenen waarom mensen lid worden van KBO-PCOB: de belangenbehartiging, de activiteiten bij de afdelingen en het Magazine. Maar dat het lidmaatschap ook geld en voordeel oplevert, moeten we zeker niet onderschatten.
Om ons mooie ledenvoordeel eens goed in het zonnetje te zetten, pakken we deze lente groots uit met een Prijzenfestival van KBO-PCOB-Ledenvoordeel. We geven meer dan 100 prijzen weg met een totale waarde van zo’n 20.000 euro! Van een e-bike, hotelcadeaubonnen, smartphones en radio’s tot een hometrainer, airfryers en vele andere mooie prijzen. Bent u lid van KBO of PCOB? Mooi! Dan kunt u nog tot en met 30 juni meedoen met deze geweldige actie.
Hoe doet u mee? Heel eenvoudig: ga naar www.kbo-pcob-voordeel.nl/prijzenfestival en vul daar uw naam en e-mailadres in op het formulier. Zo maakt u kans op één van de 100 prijzen en ontvangt u in de toekomst onze digitale nieuwsbrief met interessante voordelen. De trekking van de prijswinnaars vindt plaats op 14 juli. Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Veel succes en alvast veel plezier met uw prijs!