Over ons

Provincie

KBO Zeeland heeft een belangrijke functie als koepel van alle Zeeuwse KBO-afdelingen. Zij ondersteunt de afdelingen en is het contactorgaan met de landelijke vereniging.

De KBO-Zeeland is een autonome vereniging met eigen statuten die bij een notaris zijn vastgelegd.
Alle KBO-afdelingen zijn aangesloten bij de KBO-Zeeland die ook de rechtspersoon is.
Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden. die het dagelijks bestuur vormen.
Men werkt met een portefeuille-structuur.
Dat betekent dat ieder bestuurslid de verantwoordelijkheid heeft voor een bepaald aandachtsveld.
De bestuursleden worden gekozen op de algemene vergadering in het najaar.

Kringen

De afdelingen zijn ingedeeld in vier kringen. Minimaal twee keer per jaar wordt een kringvergadering gehouden. 
Elke kring heeft een zetel in het provinciale KBO bestuur. De vier kringen zijn:
Kring Groot Terneuzen
Kring Land van Hulst
Kring West Zeeuws Vlaanderen
Kring Noord & Midden Zeeland

Afdelingen

De afdeling is binnen de organisatie van de KBO de plaats waar de activiteiten plaats hebben en waar het contact ligt met de leden.
Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten waar de leden aan deel kunnen nemen.
Het kan gaan om activiteiten ter ontspanning, maar ook om voorlichting en informatieve bijeenkomsten.
Het afdelingsbestuur vormt de vertegenwoordiging van een groep senioren in een stad, dorp of gemeente naar buiten toe.
De afdeling treedt steeds vaker op naar gemeenten en instellingen om op te komen voor de wensen en behoeften van haar leden.
De afdeling en het afdelingsbestuur zijn het visitekaartje van de KBO naar het gemeentebestuur en andere organisaties en instanties.
Klik voor de afdelingen >>

Samenwerking Provinciaal 

De KBO-Zeeland werkt voor de belangenbehartiging samen met de seniorenorganisaties NPB, ANBO en PCOB. Dit doen ze in de stichting POSO (Provinciaal Overleg Samenwerking Ouderenorganisaties.

Samenwerking landelijk

De KBO-Zeeland is aangesloten bij KBO-Brabant en bij het Senioren Netwerk.

Algemeen bestuur

Voorzitter
Mevr. L. van der Ha-van Vlierberghe, Axelsestraat 4, 4566 CS Heikant | lvdrha@hotmail.com