Terug naar afdelingen

KBO-Graauw

Over Graauw

Al in de 13e eeuw behoorde de parochie van het vroegere Graauw toe aan de Cisterciënzer Abdij Ter Doest, en later aan de Abdij Ten Duinen. Bij het dorp lag een uithof van deze abdijen. Het gebied overstroomde meermaals en met name ten gevolge van de overstroming van 1585 ging het oude Graauw verloren.
Na herdijking van de Melopolder in 1682 en de Willem-Hendrikspolder in 1687 ontstond het huidige Graauw als een dijkdorp.
In 1804 werd een eenvoudig kerkje met houten toren gebouwd, en in 1822 werd dit kerkje van een bakstenen toren voorzien. De parochie werd opgericht in 1805, onder patronaat van Onze Lieve Vrouw van Bijstand. In 1854 werd de oude kerk afgebroken en een nieuwe gebouwd, met behoud van de toren. Van een parochie was sprake sedert 1830. In 1829 werd een dorpsschool gesticht.
Het dorp bezat lange tijd een haven die via een kreek naar het Verdronken Land van Saeftinghe liep. Nabij Graauw ligt nog de kleine getijhaven Paal; in de 19e eeuw werd van hieruit enige tijd een veerdienst onderhouden met Zuid-Beveland.
Voordat Graauw opging in de gemeente Hulst (1970) vormde het een zelfstandige gemeente met de naam Graauw en Langendam.
(bron: Wikipedia)

Er is geen nadere informatie over KBO-Graauw.

Nieuws

Klik hier voor de Zeeuwse NieuwsFlitZ >>