Belastingen

Speciale webpagina's voor nabestaanden

Wanneer een naaste over-lijdt, komt er veel op u af. Er is veel te regelen, ook met de Belastingdienst.
De belastingdienst helpt u graag op weg.
Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/nabestaanden en vul de checklist nabestaanden in als u wilt weten wat u moet regelen na een overlijden. Bredere informatie over zaken die je regelt met de Rijksoverheid Wilt u een breder overzicht in wat u als nabestaande moet weten en regelen met de overheid? Op rijksoverheid.nl/overlijden maakt u eenvoudig een overzicht dat past bij uw situatie.

Belastingservice KBO-Zeeland

Uit: Protocol voor HUBA’s namens KBO:

De Belastingservice KBO-Zeeland heeft als taakstelling om leden te helpen bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting en het regelen van huur- en zorgtoeslag.

In een Protocol zijn de afspraken over de gedragsregels voor belastinginvullers (HUBA’s) vastgelegd. Het Protocol is vastgesteld door het Hoofdbestuur op instigatie van de Projectgroep Belastingservice Zeeland.

De belastinginvuller functioneert onder de verantwoordelijkheid van de afdeling. Via de afdeling kunnen leden in contact komen met een belastinginvuller (HUBA). In Zeeland zijn ongeveer 50 invullers actief, maar aanvulling is welkom.

Optreden namens deze Belastingservice kan uitsluitend voor leden van KBO-PCOB. Na aanmelding als lid kan men onmiddellijk gebruik maken van de Belastingservice. In beginsel is de Belastingservice voor (gepensioneerde) leden.

De Belastingservice ondersteunt slechts bij het doen van “Eenvoudige aangiften” Inkomstenbelasting.
Een indicatie hiervoor is: een aangifte met AOW- en eventueel. pensioeninkomen, een eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventueel bezittingen en/of schulden in Box 3, mits deze laatste gegevens eenduidig vastliggen.

Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt in beginsel:

  • voor een alleenstaande € 35.000,-
  • voor gehuwden/samenwonenden € 70.000,-.

De samenstelling van het inkomen of vermogen in Box 1 of 3 kan ertoe leiden dat de aangifte niet meer als “eenvoudig” valt te kwalificeren. Bij twijfel over de moeilijkheidsgraad van de aangifte vindt overleg plaats met (een lid van) de Projectgroep. Zo nodig kan die de behandeling overnemen.

De bepalingen in de AVG-verordening zijn onverkort van toepassing.

De projectgroep:

W. van Acker, Traverse 12, 4561 GE HULST
wacker@zeelandnet.nl, 0114 315550

G.A.M. Arens, Pastoor Boumanstraat 24, 4583 SH TERHOLE
garens@zeelandnet.nl, 0114-311014

L. van Zon, Simon Carmiggeltlaan 4, 4481 DC KLOETINGE
leen.zon@planet.nl, 0113-270144