Terug naar afdelingen


De Katholieke Bond van Ouderen Sas van Gent-Westdorpe is een zelfstandige vereniging binnen het district Zeeland.
Zoals vele afdelingen van de KBO, hebben wij ook een website.
We houden u op de hoogte, in de volgende rubrieken hieronder.

Eigenlijk is een website nooit klaar, want maandelijks moeten er veranderingen aangebracht worden. Ook een groot gedeelte van de Schepentrekker zal in de site opgenomen worden en maandelijks bijgewerkt  worden. 
Informatie over de KBO is beschikbaar elders op op de website. Daar kunt u lezen waar de KBO voor staat en wat we ondernemen op het terrein van belangbehartiging, ledenservice, welke financiële voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van de KBO enzovoort. 

Indien u nadere informatie wenst over onze afdeling kunt u met ons contact opnemen door op contact te klikken en een e-mail te zenden naar onze voorzitter.
Indien u zich wilt aanmelden als lid van onze afdeling stellen wij u gaarne in de gelegenheid omdat via contact een e-mail te zenden naar onze secretaris.. 
Wij zijn er van overtuigd dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Activiteiten

Onze activiteiten vinden plaats in het clubgebouw Sint Albert te Sas van Gent.
Het adres hiervan is: Van Milstraat 2, 4551 TD te Sas van Gent, telefoon: 0115 452304

Vaste activiteiten

Maandag*      13.30 uur, Bieden zonder roem, jokeren en biljarten
Woensdag     13.30 uur, Biljarten en vrij kaarten
Vrijdag           13:30 uur, Biljarten, bridge en vrij kaarten
*  Op de laatste maandag van de maand vervalt het vaste programma. Er wordt dan een bingomiddag gehouden.


Agenda

Verdere activiteiten/bijeenkomsten die ook worden georganiseerd, staan hieronder vermeld.


Afdelingsjubileum Sas van Gent 65 jaar

Datum:01-09-2023

Verdere mededelingen volgen nog.Terug naar overzicht


Lid worden?

Het lidmaatschap 2023 KBO Sas van Gent-Westdorpe bedraagt € 20,00.
Wilt U lid worden? Opgeven kan bij de secretaris Dhr. Antoine de Coninck

Bestuur

Voorzitter
De heer W. Schoonis, Paul Krügerdreef 28, 4551 AJ Sas van Gent
telefoon 0115 452183, e-mail kbosasvangent@gmail.com

Secretaris: / ledenadministratie:

De heer A. de Coninck, Beukenstraat 14, 4551 ED Sas van Gent
telefoon 06 16 902 249, e-mail: a.de.coninck@kpnplanet.nl

Penningmeester
:
Mevrouw Els Roelandt-de Lugt, Bolwerk 28, 4551  AH Sas van Gent
telefoon 0115-452177 of 06-14629201 e-mail: elsroelandt55@gmailcom

Leden van Bestuur:

De heer E. Audenaerd, Polderdreef 30 A, 4554 AD Westdorpe, telefoon 0115-452695
De heer H. van Dorsselaer, De Welstede 9, 4571 KX Axel, telefoon 0115-453128
De Heer P.F. Goethals, Statenstraat 11, 4551 VV Sas van Gent. Tel. 06-28396659. E-mail: patthe.goethals@zeelandnet.nl