Terug naar afdelingen

KBO-Oostburg

Bestuur

Voorzitter/secretaris: Theo Uitdewilligen. Oude Kerkstraat 4501 AD Oostburg. 
Tel. 0622617266, e-mail tentuit@zeelandnet.nl
penningmeester: dhr. R. Verwey
ledenadministratie: mevr. Thea Simpelaar
bestuurslid: Mevr. Kouijzer            
Geestelijk Adviseur: dhr. F van Geyt
Algemeen adviseur: mevr. H. Remijn-de Badts

We hebben nog steeds nieuwe bestuursleden nodig, i.v.m. de limiet van aftreden in de toekomst.
Schroom niet en meldt u aan. Wij zullen u dankbaar zijn.