Belangenbehartiging

KBO-Zeeland komt op voor de belangen van de senioren. Landelijk, maar ook  provinciaal en lokaal.

In provinciaal verband is de KBO-Zeeland actief in het POSO (Provinciaal Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties). Onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen. 

Lokaal hebben KBO-afdelingen samenwerking gezocht in diverse organen om de belangen van senioren zo goed mogelijk te behartigen. 

KBO-Zeeland bestaat uit 32 actieve afdelingen die plaatselijk de belangen behartigen, maar vooral een ontmoetingspunt zijn voor hun KBO-leden door de uitvoering van talloze activiteiten. Wij werken t.a.v. de algemene belangenbehartiging nauw samen in het POSO (Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties) waar ook PCOB, deel van uitmaakt. De identiteitsgebonden belangenbehartiging voeren wij geheel zelfstandig uit.