Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Hiervoor maakt de KBO zich sterk zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

KBO-Zeeland heeft een belangrijke functie als koepel van alle Zeeuwse KBO-afdelingen. Zij ondersteunt de afdelingen en is het contactorgaan met de landelijke vereniging. KBO heeft in Zeeland bijna 5000 leden in 29 afdelingen.  

Ook is het behartigen van seniorenbelangen een belangrijke doelstelling. Belangenbehartiging gebeurt vaak samen met andere afdelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

De KBO-Zeeland werkt voor de belangenbehartiging samen met de seniorenorganisaties NPB (Nederlandse Politie Bond), ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) en PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond). Daarvoor is opgericht de stichting POSO (Provinviaal Overleg Senioren Organisaties).