Terug naar de afdelingen

KBO-Sluiskil

Katholieke Bond van Ouderen van de afdeling Sluiskil is een vereniging van en voor 50-plussers. De doelstellingen van de vereniging zijn: Belangenbehartiging, Informatie, educatie en Ontspanning.
Wij hebben 150 leden, die allen invloed kunnen uitoefenen en nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken.

Nieuws

Er is op dit moment geen nieuws uit de afdeling
Voor provinciaal en ander nieuws verwijzen we naar KBO-Zeeland-nieuws

Ledenservice

Leden van KBO- en PCBO-afdelingen in Zeeland die een hulpvraag hebben, kunnen zich wenden tot de secretaris van het afdelingsbestuur of tot de provinciaal coördinator ouderenadvisering de heer Wim Copper, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes, Tel 0113 – 215915, E-mail: wiljaco@hetnet.nl.

Bestuur

Voorzitter: vacature
Secretaris: Mevr. Ans Hage, Kanaalzicht 45, 4541 CJ Sluiskil
Tel: 0115-471419, E-mail: anshage@zeelandnet.nl
Penningmeester: Mevr. D. Porreij-Pijcke, Pierssenspolderstraat 117, 4541 GL Sluiskil
Tel: 0115-471846, GSM: 06-52711727, E-mail:diannep@hotmail.nl
Bankrekening: ABN AMRO, NL11ABNA0447565540, t.n.v. KBO afd. Sluiskil
Leden:

 • Mevr. L de Waal Colsen, Stroodorpe 8, 4541 CD Sluiskil
  Tel: 0115- 472077, e-mail: bowaal@zeelandnet.nl
 • Mevr. M Bruggeman Vermast, Peter v Anrooylaan 192, 4536 CK Terneuzen
  Tel: 0115-472025, e-mail: marobrug@zeelandnet.nl, 
 • Mevr. L. Snoeys, Peter van Anrooylaan 242, 4536 CK Terneuzen
  Tel: 0115 -471570, e-mail: lissy.snoeys@gmail.com
 • Dhr. P. de Kerf, Oostelijk Bolwerk 382, 4531GX Terneuzen
  Tel: o115472101, e-mail: damkerf@zeelandnet.nl
 • Dhr. J. de Waal, Drostlaan 24, 4541 ER Sluiskil
  TeL: 0115472521, E-mail: peperoni@kpnmail.nl