Terug naar afdelingen

KBO-Heinkenszand

In de gemeente Borsele zijn ca.1000 personen lid van de KBO (in de diverse dorpen), die met elkaar invloed uitoefenen en nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken.

Over ons

De KBO Heinkenszand is een afdeling van de KBO Kring Zeeland. Wij streven ernaar informatie te verschaffen naar onze leden om daardoor zelfbewust aan de samenleving te kunnen deelnemen.
Als lid kunt u gebruik maken van door onze afdeling te organiseren activiteiten, maar ook aan activiteiten die georganiseerd worden door KBO Zeeland.
U krijgt hiervan maandelijks informatie op deze website of via het ledenmagazine.

Een lidmaatschap kost nu € 22,50 per jaar en u ontvangt het ledenblad 10 keer per jaar. Veel informatie wordt gegeven op de geregelde bijeenkomsten en zoveel mogelijk via het ledenmagazine.

Voordelen van het lidmaatschap zijn o.a.:

 • U bent 50+
 • Lokale activiteiten, meestal in de namiddag
 • Het ontmoeten van (nieuwe) mensen
 • De belangenbehartiging
 • De vele kortingen en voordelen
 • Het ledenblad Nestor
 • Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte
 • Hulp en advies via de servicetelefoon of juristentelefoon
 • Collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea of CZ
 • Uw talent in te zetten voor de medemens

Nieuws

Zoals u bekend, zijn wij wegens de huidige crisis helaas niet in staat om in deze periode activiteiten voor onze leden te organiseren. Naast alle informatie in de media willen wij ieder graag zoveel mogelijk van de ontwikkelingen op de hoogte houden  middels onze Nieuwsbrieven die in het KBO/PCOB-magazin worden bijgevoegd. Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke tijd, waarvan het einde op dit moment helaas nog niet in zicht is. Wees voorzichtig en pas goed op jezelf.

Mientje Aley heeft besloten haar bestuursfunctie per 1-1-2021 te beëindigen. We zullen haar missen, niet alleen om haar enthousiasme, maar ook om haar inzet bij de velerlei activiteiten. Graag maakten we gebruik van haar talent en ervaringen in de facilitaire dienstverlening. Etentjes of recepties konden we geheel aan haar overlaten, terwijl zij ook altijd bij andere activiteiten haar handen graag uit de mouwen stak. Mientje, we zijn je daarvoor veel dank verschuldigd.

Tevens heeft Tiny Traas te kennen gegeven ingaande 2021 te stoppen met het coördineren van de bezorging van het KBO/PCOB magazine. Ze heeft dat vele jaren met veel verve en nauwkeurig gedaan en wij willen haar daar graag voor bedanken. We zijn blij in Kozien Maes een opvolger te hebben gevonden waar wij veel vertrouwen in hebben. We wensen haar succes in deze nieuwe functie 

Activiteiten 2021

Nog geen activiteiten gepland i.v.m. corona

Ledenservice

Service verlenen aan onze leden.
Dat is waar de KBO goed in is en wij vinden het één van onze belangrijkste taken.

Wij hebben twee vrijwillige adviseurs:
M. Menheere uit Heinkenszand en E.Boonman uit Kwadendamme,
beide oud-directeuren van de basisscholen in hun woonplaats.
Bij onze afdeling hebben we een vrijwillige adviseur dicht bij huis.

M. Menheere
tel: 0113-561826  
e-mail: mmenheere@zeelandnet.nl
Die u wilt helpen thuis of in uw eigen omgeving, wilt informeren en adviseren over:

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
 • Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
 • Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?
 • Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen?
 • Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis?
 • Wat zijn er voor activiteiten in mijn gemeente?
 • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

Een ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen over pensioenen,
AWBZ, financiële problemen of bijstand, zoals WMO, AWBZ.

Bestuur

Voorzitter: Tineke Kalwij, tel. 06-45630213
Secretaris:  Ad Courtin, tel. 06-51661926
Penningmeester: Rinus Menheere, tel. 0113-561826 
Bestuurslid: Annie Geelhoed-de Winter, tel. 06-10335353
Bestuurslid: Mientje Aley, tel. 0113-655688

Contact

Secretaris:
Ad Courtin, Laan van Barbestein 16, 4451 AH Heinkenszand
tel. 06-51661926, e-mail: acourtin@zeelandnet.nl

Commissies/werkgroepen

Commissie Ledenwerving
Mevr.. Anny v.d. Meer     tel. 06-51201351
Dhr..   Sjaak Priem          tel. 06-53165677

Bezorging van de Nestor
Mevr.  J. Maes-Davelaar (coördinator) tel. 06-20235814
Dhr.    M. v.d. Mortel
Dhr..   R. Boudens
evr.  C. Faes-Traas
Mevr.  A. Fackler-Hoondert
Mevr.. K. Verbart-Moison
Mevr.  A.Koole-v.d. Velde
Mevr.. C. Hoondert-Verdonk
Mevr.  M. Aley-v.d.Heijkant