Workshop vernieuwing website

Op 30 september organiseerde de commissie Kaderbeleid van KBO Zeeland een workshop voor vertegenwoordigers van de KBO-afdelingen uit Zeeland. De bijeenkomst vond plaats in ’t Meulengat in Sluiskil en werd gepresenteerd door de werkgroep website KBO-Zeeland, bestaande uit de heren Theo Snel (contactpersoon tussen de werkgroep en de besturen van KBO Zeeland en de Unie KBO), Jan van den Boom (webredacteur) en Rob van den Bosch (webmaster).

Bijna 20 deelnemers konden worden verwelkomd door de voorzitter van de commissie Kaderbeleid, de heer Gerard Janssen. Na een gezellige gezamenlijke lunch, maakte Theo Snel de aanwezigen duidelijk waarom de website is vernieuwd. De site van KBO Zeeland en daarmee ook de site van de aangesloten afdelingen is echt verouderd, lastig te beheren door de lokale webmasters, qua presentatie veel te druk op de welkomstpagina; verder vervalt per 1 november a.s. de externe systeemondersteuning en tenslotte wordt ook landelijk een nieuwe website ontwikkeld in samenhang met komst van de federatieve organisatie KBO-PCOB. Hiermee is ook duidelijk dat de nieuwe website simpeler dient te zijn voor de beheerders, overzichtelijker, eenduidiger en uniformer.

Tevens is gebleken dat de kwaliteit van de website medebepalend is voor de beeldvorming van een organisatie, dus ook voor KBO-PCOB. De digitale presentatie is een visitekaartje van de organisatie en daarmee van groot belang voor de werving van jonge senioren als lid. Het logo is eveneens (landelijk) gemoderniseerd en is tevens de uiting van de samenwerking tussen KBO en PCOB. De afdelingen werden verzocht dit vernieuwde logo ook te gebruiken bij de eigen communicatiemiddelen zoals (nieuws)brieven, enz. Het nieuwe logo kan worden opgevraagd bij Jan van den Boom.

Opzet is dat de website van de afdelingen gelinkt is aan de provinciale website. Afdelingen kunnen daarbij kiezen voor één eigen pagina of voor een eigen website. Ter ondersteuning van de afdelingen heeft Rob van den Bosch een eerste cursus verzorgd. Rob fungeert tevens als helpdesk. Kortom, er is hulp voor de afdelingen om tot de gewenste vernieuwde afdelingssite te komen. De eventuele kosten zullen vooralsnog in het eerste jaar voor rekening komen van KBO-Zeeland. Geadviseerd wordt om binnen elk afdelingsbestuur iemand te benoemen tot website beheerder. Hoewel wordt onderkend dat niet alle KBO-leden beschikken over een pc, tablet of smartphone, dient het belang van een moderne website niet onderschat te worden. Natuurlijk zal de communicatie met de leden ook op papier of per telefoon moeten blijven plaats vinden. Bekijk de nieuwe website van KBO-Zeeland en daarmee die van de afdelingen eens via www.kbozeeland.nl!

Om 16.30 uur sloot de voorzitter onder dankzegging voor de werkgroep deze informatieve en nuttige workshop af met een drankje en informele gelegenheid voor nagesprekken.

Bron: Wim Jansen