Coronatoegangsbewijs niet nodig voor activiteiten afdelingen

Per 25 september zijn gewijzigde coronamaatregelen van kracht. De 1,5 meter afstand verdwijnt, net als het maximum aantal personen dat bij elkaar mag komen. Dat is goed nieuws voor de activiteiten van de afdelingen! Ook zijn alle evenementen weer toegestaan, wat betekent dat het verenigingsleven weer volop van start kan. Overige basisregels blijven gehandhaafd – handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en ventilatie van binnenruimten.

Activiteiten die worden georganiseerd in de ontmoetingsruimten die normaal door afdelingen worden gebruikt vallen onder de regels voor dorps- en buurthuizen Open dit document met ReadSpeaker docReaderwelke het ministerie van VWS op 22 september heeft gepubliceerd. Activiteiten van afdelingen zijn immers gericht op het bevorderen van sociaal contact en laagdrempelige activiteiten. Daardoor vallen activiteiten niet onder de coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) plicht. Is er een horeca gelegenheid (dus dat betekent: moeten versnaperingen gekocht worden van betaalde krachten, dus niet als u zelf koffie en dergelijke aanbiedt) in de plaats van samenkomst dan geldt wel een CTB plicht, want dan wordt de plaats van samenkomst gezien als een evenement. Kan de horeca gelegenheid gescheiden worden van de plaats van ontmoeting dan is alleen voor het horeca gedeelte een CTB plicht van toepassing. Voor de meeste bijeenkomsten van afdelingen zal dit niet het geval zijn, een coronatoegangsbewijs is dan ook niet nodig.

Twijfelt u toch of een coronatoegangsbewijs nodig is? Neem dan contact op met uw gemeente of uw dorps- of buurthuis waar u samenkomt. Vinden zij een coronatoegangsbewijs voor sommige activiteiten toch nodig, vergeet dan niet om dit vooraf aan uw leden te communiceren. Leden moeten dan naast het coronatoegangsbewijs óók een identiteitsbewijs meenemen.

Mag een afdeling desondanks wel vragen naar het coronatoegangsbewijs om toegang te geven of te weigeren? Nee, dat mag niet! Dat tast de laagdrempeligheid van de activiteiten aan én de minister heeft bepaald dat het coronatoegangsbewijs alleen noodzakelijk is in de door hem aangewezen openbare en publieke ruimten.

Hoewel de 1,5 meter géén verplichting meer is kan het wel een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen, net als een mondkapje. Passend bij onze identiteit roepen we afdelingen op om te zien naar elkaar en elkaar ruimte te geven als men dat wenselijk vindt. Richt bijvoorbeeld bij bijeenkomsten een gedeelte van de ruimte in waar mensen wel op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.

BRON: KBO_PCOB

Het coronatoegangsbewijs

Iedereen heeft vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te komen in onder meer de horeca (behalve buiten op het terras), de bioscoop, het theater of muziekcentrum. Zo'n bewijs is niet nodig in het openbaar vervoer en overheidsinstellingen; daar blijft een mondkapje verplicht.

Coronatoegangsbewijs, coronapas, vaccinatiebewijs: wat betekent dat allemaal?

Deze termen worden door elkaar gebruikt, maar in alle gevallen bedoelt men hetzelfde. Het bewijs geeft aan dat iemand aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • hij/zij is 14 dagen of langer geleden volledig gevaccineerd;
  • heeft een negatieve PCR-test of antigeentest die niet ouder is dan 24 uur. Voorlopig zijn de tests gratis;
  • heeft een herstelbewijs (na doormaken van een besmetting met Covid-19) dat niet  ouder is dan zes maanden.

Het vaccinatiebewijs op papier is een jaar geldig; daarna moet het opnieuw aangevraagd worden.
Het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app heeft geen einddatum.

De coronapas en privacy

De persoon die de coronapas scant, ziet alleen of u toegang krijgt en dus niet of u bent gevaccineerd of een test hebt gedaan. Daarmee is uw privacy beschermd. Wel moet u ook een geldig identiteitsbewijs laten zien. Alleen het papieren bewijs of de CoronaCheck-app is onvoldoende.


Coronabewijs op papier aanvragen

Wie geen smartphone heeft kan een papieren toegangsbewijs aanvragen of printen.
Dit kan via telefoonnummer 0800-1351. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat in het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs. Daarna ontvangt u binnen vijf werkdagen het coronabewijs per post. Maak een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.
Soms kan men u aan de telefoon niet verder helpen omdat uw gegevens niet bij de RIVM bekend zijn.
Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  • U bent gevaccineerd of positief getest via   de GGD maar hebt geen toestemming verleend uw gegevens door te sturen. Bel de GGD voor een papieren coronabewijs. Het telefoonnummer is: 0800-5090.
  • #U bent gevaccineerd door of via de eigen huisarts. Bel de huisarts en vraag of deze de vaccinatiegegevens door wil sturen naar het RIVM. Vraag drie dagen later de coronapas aan via telefoonnummer 0800-1351.

Papieren coronabewijs zelf printen

U kunt het papieren bewijs ook zelf afdrukken. Op de website van Seniorweb kunt u lezen hoe dat kan.

Coronabewijs in de app CoronaCheck

Wie een smartphone heeft kan met de app CoronaCheck snel een coronabewijs ophalen. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt het artikel 'App CoronaCheck gebruiken'