Koopkracht

KBO vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor.  KBO staat voor een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk en solidair is en dat recht doet aan jaren van hard werken.  KBO wil dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.  KBO strijdt voor een stevige positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt: voldoende werk, scholing en inkomen.

KBO maakt zich sterk voor:

Goed pensioen

We staan voor een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk en solidair is en dat recht doet aan jaren van hard werken.

Stop de stapeling

We willen dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.

Arbeid en inkomen

We worden gemiddeld ouder en werken langer. De arbeidsmarkt is daar nog niet op ingericht. KBO strijdt voor een stevige positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt: voldoende werk, scholing en inkomen.

Armoede voorkomen

Ook in Nederland neemt de ongelijkheid toe. We stellen alles in het werk om armoede bij senioren te voorkomen. Eerste voorwaarde daarbij is dat de AOW welvaartsvast blijft. We zijn daarnaast scherp op belastingen, compensaties en toeslagen: bereiken degenen die het nodig hebben? Het agenderen en oplossen van financiële kwetsbaarheid van groepen ouderen heeft onze hoogste prioriteit.